Prima upravuje cílovou skupinu pro reklamu a zvyšuje ceny v roce 2024

Cílová skupina sledujících se mění

Media Club, reklamní zastupitelství televize Prima, upravuje svou strategii a posouvá dolní hranici své základní nákupní cílové skupiny z 15 na 18 let, přičemž horní hranice zůstává na 69 letech. Tento krok reflektuje preference klientů, kteří preferují cílení na dospělé publikum s vyšší kupní silou a snaží se vyhnout právním omezením reklamy směřované na nezletilé. Změna má přinést příležitosti pro reklamu produktů jako jsou cukrovinky nebo alkohol. Naopak konkurenční televize Nova si udržuje cílovou skupinu 15 až 54 let, zatímco Česká televize se orientuje na diváky starší 15 let.

Zdražení televize a rádia ma více důvodů

Cena reklamy v televizi Prima se v roce 2024 zvýší průměrně o 22 %, s variabilními navýšeními závislými na objemu výdajů, čase vysílání a délce reklamních spotů. Základní cena bude stanovena pro 25sekundový reklamní spot, s koeficientem pro delší spoty. Tato změna cenové politiky reflektuje trend v oboru, kde se „pětadvacítka“ stává novým standardem, podobně jako u veřejnoprávní České televize.

Kromě změn v oblasti televizní reklamy Media Club čelil v září nedostatečnému doručení reklamního objemu klientům, kdy poptávka převýšila skutečnou sledovanost o pětinu, což bylo přičítáno teplému počasí, jež odvádělo diváky od televizí. Media Club, který zastupuje i další kanály a média včetně Óčka, Barrandova, Atmedia, Paramount Network a různých rádií a tištěných i internetových titulů skupiny Prima, uvedl, že inflace cen za reklamu v rádiu dosáhne 7 % a v online prostředí se očekává inflace 5 až 20 % v závislosti na formátu. Po akvizici internetového mediazastupitelství Impression Media se Prima stala druhým nejnavštěvovanějším internetovým provozovatelem v Česku s 6,3 milionu uživatelů, což je za vedoucím Seznamem a před Mafrou.