MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Product placement

Product placement, v překladu umístění produktu, je forma skryté reklamy. Jde o zapojení produktu do filmu, seriálu či televizního pořadu, a to buď aktivně nebo pasivně.

Product placement aktivní a pasivní

Aktivní product placement znamená, že produkt nebo služba jsou zapojeny přímo do děje. Vybraná postava s produktem přímo pracuje a slovy komentuje, případně mluví o službě. Pasivní product placement je bez přímého důrazu na produkt. Ten je zapojen nenápadně – např. potraviny či nápoje jsou položeny na stole nebo je postavy přímo konzumují, avšak bez slovního upozorňování.

Product placement a legislativa

V České republice je product placement jakožto forma reklamy legální od června 2010, a to pod podmínkou označení. Pořad, ve kterém je tato forma skryté reklamy, musí být na začátku i na konci označen zkratkou PP.

Product placement je možné vidět v řadě filmů – v tomto ohledu je nejznámější pravděpodobně James Bond a jeho oblíbený drink Martini či vozy Aston Martin. Uchopením product placementu zaujal také film Trosečník, v němž se objevila reklama na firmu FedEx nebo balón Wilson.

Hledáte konkrétní pojem?