MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Programmatic buying

Programmatic buying je pojem zahrnující nákup online reklamy pomocí aukčních systémů. Řadí se do něj zejména RTA a PPC reklama.

Programmatic buying – důležitý marketingový nástroj

Jedná se o účinný nástroj pro inzerenty, protože automatizuje celý proces. Kupující může zadat parametry a programmatic buying je propojí s daty o publiku a jejich chování. Díky tomu mohou marketingoví odborníci definovat rozpočet, cíle a podobně, zatímco platforma navrhne správné nastavení kampaně k získání požadovaných cílů.

Programmatic buying v podstatě vybírá příjemce reklamy pomocí dat, která jsou považována za relevantní pro danou kampaň. Díky tomu se tak reklama na webu může ukázat jen pokud si stránku prohlíží ta správná osoba pro přijímání této reklamy.

Hledáte konkrétní pojem?