MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Radioprojekt

Radioprojekt je národní výzkum poslechovosti stanic, který v České republice zajišťují od roku 2006 agentury Median a STEM/MARK. Kontinuální měření Radioprojektu zahrnuje všechny české celoplošné regionální a lokální rozhlasové stanice a pracuje se vzorkem 30 000 respondentů ročně. Data pro Radioprojekt se sbírají 50 týdnů v roce metodou telefonních rozhovorů s náhodnými respondenty (metoda CATI). Cílovou skupinu tvoří lidé ve věku od 12 do 79 let.

Radioprojekt – užitečná data pro reklamu

Zadavateli výzkumu Radioprojekt jsou členové Rozhlasové sekce Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO) a Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV). Radioprojekt využívají jednotlivé rozhlasové stanice, aby mohly posoudit odezvu na program, data navíc vstupují doplánovacích platforem mediálních agentur. Výsledky Radioprojektu jsou zásadní také pro prodej reklamy – jsou tzv. „jednotnou měnou“ pro zadavatele reklamy.

Hledáte konkrétní pojem?