MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Rating

Rating je jednou z důležitých veličin při zkoumání sledovanosti pořadu, čtenosti tištěného média či poslechovosti rozhlasového vysílání. Jedná se o veličinu, která udává, kolik lidí bylo zasaženo určitým médiem.

Jak se udává rating?

Rating se udává buďto v procentech, a sice kolik procent osob z dané cílové skupiny bylo zasaženo, popřípadě je možné jej vyjádřit i v tisících. O ratingu mluvíme ale samozřejmě i v souvislosti s reklamním či inzertním sdělení. Zde rating udává procento populace, které bylo tímto reklamním poselstvím zasaženo. Například GRPs kampaně jsou pak tvořeny součtem jednotlivých ratingů.

Hledáte konkrétní pojem?