MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Redirect

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Přesměrování neboli redirect umožňuje automatický přesun návštěvníka webové stránky na stránku jinou. Spousta uživatelů internetu se pokouší dostat na internetové stránky daného subjektu přímým zadáním webové adresy. Často dochází k zadání chybných názvů či překlepů. Pokud chce majitel webu využít těchto hojně vyhledávaných překlepů či synonymních názvů, registruje si požadované domény a využije právě možnosti redirectu, tj. přesměrování na skutečnou stránku projektu.

Redirect není radno podceňovat

Odborníci doporučují zaregistrovat si podobně znějící domény či časté překlepové varianty co nejdříve, u dvouslovných či víceslovných názvů varianty s pomlčkou i bez ní. V případě úspěchu daného projektu by totiž mohlo dojít k registraci překlepové domény další osobou, která by popularitu překlepu zneužívala ve svůj prospěch a na stránku by umístila reklamu. V širším pojetí pak slovo redirect označuje přesměrování jakéhokoli typu, od přesměrování reklamy po telefonní hovory.