MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Redirect

Přesměrování neboli redirect umožňuje automatický přesun návštěvníka webové stránky na stránku jinou. Spousta uživatelů internetu se pokouší dostat na internetové stránky daného subjektu přímým zadáním webové adresy. Často dochází k zadání chybných názvů či překlepů. Pokud chce majitel webu využít těchto hojně vyhledávaných překlepů či synonymních názvů, registruje si požadované domény a využije právě možnosti redirectu, tj. přesměrování na skutečnou stránku projektu.

Redirect není radno podceňovat

Odborníci doporučují zaregistrovat si podobně znějící domény či časté překlepové varianty co nejdříve, u dvouslovných či víceslovných názvů varianty s pomlčkou i bez ní. V případě úspěchu daného projektu by totiž mohlo dojít k registraci překlepové domény další osobou, která by popularitu překlepu zneužívala ve svůj prospěch a na stránku by umístila reklamu. V širším pojetí pak slovo redirect označuje přesměrování jakéhokoli typu, od přesměrování reklamy po telefonní hovory.

Hledáte konkrétní pojem?