MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

RTB – Real Time Bidding

RTB – Real Time Bidding je způsob nákupu online reklam. S pojmem RTB se pojí také RTA – Real Time Advertising, což je nákup reklamy v RTB ekosystému, většinou se používá termín programmatic buying.

Jak funguje Real Time Bidding?

RTB je technologie, která umožňuje nákup impresí displejové reklamy v online aukci v reálném čase, tedy při zobrazení každé jednotlivé imprese banneru. Nejčastěji se RTB používá jako výplň nevyprodaných ploch a funguje v podstatě tak, že pokud reklamní systém při zobrazení stránky nemá prodanou reklamu, předá volnou impresi SSP (Supply Side Platform), která uspořádá aukci a nabídne impresi několika DSP (Demand Side Platform).

DSP slouží inzerentům k nákupu reklamy, mohou nastavit pravidla nákupu a pokud nabídnutá imprese odpovídá požadavkům některého klienta, SSP vybere toho, kdo nabízí nejvyšší cenu a zobrazí jeho reklamu. Celá aukce proběhne v řádu stovek milisekund, takže si uživatel ani nevšimne, že imprese byla prodána až po zobrazení stránky.

Hledáte konkrétní pojem?