MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Sales promotion

Sales promotion (česky podpora prodeje) zahrnuje takové akce, které mají za úkol zvýšit, nebo dokonce vyvolat spotřebitelskou poptávku po daném produktu. Jedná se o časově omezené a předem přesně naplánované akce s jasnými pravidly.

Sales promotion je tedy způsob, jakým konkrétní značka komunikuje se svými zákazníky za účelem komercionalizace, stimulace prodeje a tím i vyššího zisku.

Výhody ze sales promotion má však nejen firma, ale i spotřebitel. S nákupem nebo s užitím produktu bývají totiž v rámci sales promotion spojovány všelijaké slevy, akce, dárky a jiné výhody. Tyto benefity nalákají zákazníky a zároveň nezpůsobí dané firmě žádné ztráty, které by nebyly vykompenzovány následným vyšším ziskem z prodeje.

Příklady sales promotion

  • slevy, akce
  • ochutnávky spojené s prodejem
  • spotřebitelské soutěže
  • služby či produkty navíc (při koupi určitého množství produktů)

Hledáte konkrétní pojem?