MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

SMO – Social Media Optimization

SMO je zkratka pro výraz „Social Media Optimization“, neboli česky „optimalizace pro sociální sítě“. Jedná se o optimalizaci pro širokou oblast sociálních médií, která zahrnuje různé metody, pomocí nichž se dá zvýšit efektivita článků, příspěvků, sdělení či reklam na sociálních sítí.

Pokud se sdělení správně optimalizuje, zobrazuje se následně správně, hojně, efektivně a tam, kde je to žádoucí. Takový příspěvek pak zaujme tu správnou skupinu lidí, na kterou má cílit.

Metodami pro SMO – Social Media Optimization jsou například přidávání RSS zdrojů, přidávání záložek do webových sítí či předávání informací prostřednictvím viral marketingu a další.

Pravidla pro SMO – Social Media Optimization

Definici SMO – Social Media Optimization vytvořit Rohit Bhargava a pro tento pojem popsal pět základních pravidel, kterými jsou:

  1. Zvýšit počet zpětných odkazů
  2. Umožnit snadné přidávání záložek
  3. Odměnit odkazující weby
  4. Pomáhat s šířením obsahu
  5. Povzbudit mashup

Hledáte konkrétní pojem?