MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

SOV – Share of Voice

V oblasti online reklamy se často pracuje s hodnotou SOV (Share of Voice). Vyjadřuje podíl ratingů (procenta cílové skupiny populace, které byly konkrétní reklamou zasaženy) a GPRs na celkovém objemu ratingů a GPRs. Dosah konkrétní reklamy tak srovnává s jinými reklamami.

Share of Voice – příklad

Uveďme si jednoduchý příklad, který výše uvedenou komplikovanou definici jednoduše přiblíží a zachytí využití SOV v praxi. Share of Voice totiž často využívají zprostředkovatele inzertního místa, kteří chtějí umožnit stejné podmínky všem inzerentům. Pokud např. na jedné webové stránce inzerují 4 inzerenti, podle pravidla SOV získává každý podíl 25 %. Tento model tak zaručuje, že jedna ze čtyř reklam se návštěvníkům neukáže víckrát ani méněkrát než zbylé tři reklamy. Jednotlivé reklamy se prostřídají v závislosti na konkrétní míře ratingu.

Hledáte konkrétní pojem?