MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Strategický plán

Strategický plán je soubor aktivit a úkolů, který krok za krokem stanovuje postup marketingové komunikace. Jde o dokument sestavený na základě analýz a podle zadání rozděluje aktivity do jednotlivých typů médií. Pro každé médium má strategický plán konkrétní cíl, který má být splněn.

Strategický plán – cesta a cíl

Strategický plán je, jak jeho název napovídá, založen na strategii. Základem plánu je cíl, kterého chce daná společnost dosáhnout, a cesta, která byla pro dosažení zvolena.

Na strategický plán navazuje implementační plán, který je detailnější a obsahuje například konkrétní tisk, do kterého bude reklama začleněna, datum vydání, formát, náklad apod.

V naší společnosti key advantage s.r.o. umíme vytvořit kvalitní strategický plán, který je důležitým základem efektivní a úspěšné marketingové komunikace. Pokud takový plán potřebujete, neváhejte nás kontaktovat!

Hledáte konkrétní pojem?