MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

TP – tiskové podklady / technické parametry

Pod pojmem TP (tiskové podklady nebo také technické parametry) se rozumí dokument, který specifikuje technické údaje ke konkrétnímu inzerátu. V marketingovém slangu se sousloví tiskové podklady/technické parametry zkracují do pojmu „TéPéčka“. Rozlišujeme TP pro tištěná média a TP pro venkovní reklamu.

Tiskové podklady a technické parametry pro oblast tištěných médií

TP pro reklamu v tištěných médiích vždy obsahuje následující údaje:

 • název titulu, v němž bude inzerát uveřejněn
 • datum, kdy vychází daný titul
 • datum, do kterého musí být dodány podklady pro inzerát
 • způsob dodání podkladů k inzerátu
 • tisková metoda, která bude pro inzerát použita
 • jazyk inzerátu
 • formát inzerátu (zrcadlo, před ořezem, po ořezu)
 • informace o tom, zda má být písmo v křivkách
 • informace o rastru (hustota tiskových čar, bodů na jeden palec)
 • údaj o kvalitě obrázku (většinou je třeba 300 dpi a více)
 • úhly natočení

Tiskové podklady a technické parametry pro oblast venkovní reklamy (outdooru)

Povinné TP pro venkovní reklamu jsou pak následující:

 • místo, kam se mají zaslat podklady k reklamě
 • termín dodání reklamy
 • termín výlepu reklamy
 • celkové rozměry reklamy
 • rozměry viditelné plochy reklamy
 • údaje o materiálu, z něhož se bude reklama vyrábět (gramáž, voděodolnost…)
 • počet kusů, které jsou požadovány
 • doporučený počet rezervních kusů reklamy pro případ, že bude poškozena vlivem počasí, vandalismu a podobně

Hledáte konkrétní pojem?