MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

TV Share

TV Share je podíl na televizní sledovanosti. Televizním stanicím slouží jako zpětná vazba – reflektuje oblíbenost programů, úspěšnost marketingové strategie. Pro účely statistik se TV Share vyčísluje jako procento domácností používajících televizi, které si v určitý čas naladily určitou stanici nebo program. Vypočítává se jen z diváků v té době sledujících televizi. TV Share všech stanic dohromady, celkový odsledovaný čas televizními diváky v určitou dobu dává 100 procent.

TV Share a zobrazení dat

Přehled vývoje TV Share televizních stanicí na území České republiky zveřejňuje na svých stránkách Asociace televizních organizací. Ve výsečových grafech zobrazuje průměrné hodnoty za každý týden. Grafy jsou rozdělené podle věku cílové skupiny (např. 15+) a podle času vysílání (celý den, prime time). Procenta TV Share jednotlivých stanic jsou uváděna s přesností na dvě desetinná místa.

Hledáte konkrétní pojem?