MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

UGC – User Generated Content

User Generated Content (UGC) je pojem pro označení typu webu či serveru, jehož obsah je z větší části tvořen jeho návštěvníky.

Jaké weby jsou UGC?

Jako UGC se tedy označuje každá forma obsahu, ať už psaná či audiovizuální, která byla vytvořena uživatelem webu, tedy publikem, nikoliv autorem. Za User Generated Content jsou považovány blogy, fóra, diskuze, chaty či příspěvky na sociálních sítích.

Abychom mohli mluvit o User Generated Content, nemusí být tímto způsobem tvořena celá webová stránka. Některé stránky označované jako UGC mají obsah tvořený autory, administrátory, a pouze některé příspěvky pochází od uživatelů.

User Generated Content zažívá rozmach zejména v posledních letech, a to díky novým technologiím, které umožňují mediální produkci a jsou dostupné široké veřejnosti. Uživatelé tak mohou vytvářet online obsah, aniž by potřebovali speciální techniku, technologie či vzdělání.

Hledáte konkrétní pojem?