MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Umbrella Effect

Pojem Umbrella Effect úzce souvisí s pojmem Umbrella Brand, který znamená „zastřešující značka“. Každá značka, která pod sebou zastřešuje další produkty či značky, na ně bezesporu působí, a to ať už kladně nebo záporně. Taková zastřešující značka totiž na produkty, patřící pod ni, přenáší nejen název, ale také image, hodnoty i pověst, a to právě díky procesu Umbrella Effect.

Jak funguje Umbrella Effect?

Pokud je tedy Umbrella Brand oblíbená a úspěšná, dá se očekávat, že i další produkty označené takovou značkou se budou dobře prodávat. Pokud má naopak zastřešující značka pověst špatnou, bude se i jejím novým, byť kvalitnějším, produktům dobývat trh těžce.

Tento účinek, který má zastřešující značka (neboli Umbrella Brand) na ostatní značky, které pod sebou shromažďuje, se v marketingovém světě označuje jako Umbrella Effect.

Hledáte konkrétní pojem?