MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Virální marketing

Virální marketing je pojem z internetového prostředí, kde označuje obsah, který šíří samotní uživatelé internetu. Slovo virální pochází od slova virus a poprvé ho použil v 90. letech 20. století mediální kritik Doug Rushkoff. V přeneseném slova smyslu obsah virálního sdělení „nakazí“ jednotlivé příjemce, kteří ho poté šíří dál do svého okolí.

Virální marketing a sklon k šíření

Virální obsah je nejčastěji ve formě videií, GIFů, aplikací, obrázků či textů, které mají vysoký potenciál k tomu, aby zaujali velké množství příjemců. U virálů je tedy nejdůležitější kreativita – sdělení musí být buď vtipné, šokující, obsahovat sexuální podtext či originální myšlenku.

Díky těmto poznatkům o šíření obsahů vznikl virální marketing. Jedná se o reklamní kampaně, které mají za cíl rozšířit povědomí o značce či motivovat ke koupi produktu. Výhodou je výrazné ušetření nákladů za reklamu – pokud se totiž virální marketing povede a vznikne obsah s vysokým virálním potenciálem, tak reklamu rozšíří zadarmo sami uživatelé internetu.

Hledáte konkrétní pojem?