MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

WWW – World Wide Web

Pojem World Wide Web označuje propracovaný systém pro práci na internetu. Anglické sousloví se dá do češtiny přeložit jako „světová rozsáhlá síť“, univerzálně se však užívá zkratka WWW. World Wide Web slouží pro prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetové síti.

Web je chápán jako klasická internetová stránka zobrazovaná v internetovém prohlížeči, zároveň jde o nejpopulárnější rozhraní na internetu. Webové stránky si uživatelé internetu prohlížejí přes webové prohlížeče, které jsou uloženy na webových serverech. Charakterizuje je také vzájemné propojení pomocí hypertextových odkazů ve formě URL.

World Wide Web a jeho zakladatel

World Wide Web vymyslel na konci 80. let 20. století britský programátor Tim Berners-Lee, který přišel s HTML jazykem a protokolem HTTP a napsal první webový prohlížeč WorldWideWeb. Berners-Lee také v roce 1990 spustil první webový server na světě info.cern.ch, který sloužil pro potřeby vědců v CERNu.

Hledáte konkrétní pojem?