MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

ATS relative

ATS relative ukazuje průměrnou dobu strávenou u konkrétního média, jako je televize, rádio, internet a další, těmi diváky, kteří dané médium alespoň někdy zapnuli a sledovali. Na rozdíl od Average Time Spent (ATS) se tedy nezapočítává ta část cílové populace, která dané médium vůbec nesleduje.

ATS relative nebo také average time spent relative je průměrná doba živého sledování diváků v daném časovém úseku na daném kanále. Udává se v sekundách a počítá se jako vážený průměr časů odsledovaných diváky v daném časovém úseku.

Hledáte konkrétní pojem?