MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

B2B – Business To Business

Zkratka B2B označuje anglický pojem Business To Business, který se dá volně přeložit jako „obchodník obchodníkovi“. B2B je druhem marketing, který oproti klasickému marketingu necílí na širokou cílovou skupinu a samotné spotřebitele, nýbrž na firmy a jejich manažery či majitele. Opakem k Business To Business, který také bývá označován jako „průmyslový marketing“, je Business To Customer (B2C).

B2B v praxi

Business To Business je běžná marketingová strategie, která se uplatňuje ve spoustě oborů. Příkladem budiž zpracovatelský průmysl, který nejprve nakupuje produkty na B2B trhu, a poté z nich vyrábí další produkty za účelem prodeje a zisku. V oblasti nákupního chování na B2B trhu platí, že je racionální a systematické, závisí na aktuální poptávce a méně zákazníků nakupuje velké objemy zboží.

Jak vymyslet marketingovou strategii v případě Business To Business? Podle teorií je nejdůležitější dokonale analyzovat rozhodovací proces zákazníků a zaměřit se na to, co je pro jednotlivé klienty při rozhodování nejdůležitější. V rámci B2B marketingu je důležité budovat se zákazníky dlouhodobé vztahy na osobní úrovni, ale také se držet klasických marketingových teorií – budovat značku, být vidět a klást důraz na využívání různých komunikačních kanálů.

Hledáte konkrétní pojem?