MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

B2B – Business To Business

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Zkratka B2B označuje anglický pojem Business To Business, který se dá volně přeložit jako „obchodník obchodníkovi“. B2B je druhem marketing, který oproti klasickému marketingu necílí na širokou cílovou skupinu a samotné spotřebitele, nýbrž na firmy a jejich manažery či majitele. Opakem k Business To Business, který také bývá označován jako „průmyslový marketing“, je Business To Customer (B2C).

B2B v praxi

Business To Business je běžná marketingová strategie, která se uplatňuje ve spoustě oborů. Příkladem budiž zpracovatelský průmysl, který nejprve nakupuje produkty na B2B trhu, a poté z nich vyrábí další produkty za účelem prodeje a zisku. V oblasti nákupního chování na B2B trhu platí, že je racionální a systematické, závisí na aktuální poptávce a méně zákazníků nakupuje velké objemy zboží.

Jak vymyslet marketingovou strategii v případě Business To Business? Podle teorií je nejdůležitější dokonale analyzovat rozhodovací proces zákazníků a zaměřit se na to, co je pro jednotlivé klienty při rozhodování nejdůležitější. V rámci B2B marketingu je důležité budovat se zákazníky dlouhodobé vztahy na osobní úrovni, ale také se držet klasických marketingových teorií – budovat značku, být vidět a klást důraz na využívání různých komunikačních kanálů.