MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Brand

Brand

Brand je komplexní pojem který v mediálním světě zahrnuje nejen vizuální stránku, ale také emocionální a hodnotové spojení mezi zákazníkem a značkou. Vizuální stránka každé značky, neboli brandu, zahrnuje název, logo, slogan, design, barvy a další prvky, které pomáhají zákazníkům značku identifikovat a přispívají k rozpoznatelnosti na trhu. Často se používá také pojem “obrandovaný”, což znamená například reklamní stánek zhotovený v barvách značky, ozdoben nápisy a logy.

Emocionální spojení vychází z pocitů, které značka v zákazníkovi vyvolává – či už pozitivní nebo negativní. Hodnotové spojení klade důraz na hodnoty, kterými se značka prezentuje – například kvalita, spolehlivost, inovace či udržitelnost. V dnešní době se klade čím dál větší důraz na hodnoty a emoce k odlišení značky vůči konkurenci.

Značka se neustále vyvíjí a inovuje a je to jeden z nejdůležitějších nástrojů který firmám pomáhá s dosažením svých obchodních cílů.

Brand v praxi

V praxi si zákazník spojí například logo Apple s moderním designem, radostí s jednoduchosti použití a s hodnotami kvality, spolehlivosti či inovací. Když zákazník vidí velké žluté M, hned si vybaví McDonald’s, s jejich standardizovaným jídlem a hodnotami rychlého a kvalitního obsloužení zákazníků.

Hledáte konkrétní pojem?