MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Logo

Logo neboli grafická značka představuje grafické znázornění symbolu firmy či produktu. Úkolem loga je v mysli příjemce okamžitě spojit grafické provedení s konkrétní značkou, firmou či produktem. Logo bývá obvykle tvořeno názvem společnosti. Pokud logo obsahuje jen název samotný, označuje se jako logotyp.

Logo bývá však velmi často doplněno piktogramem – jednoduchým obrazovým symbolem, který název společnosti zastupuje. Piktogram může tvořit logo i bez psaného názvu firmy či produktu.

Jak se pozná dobré logo?

Kvalita konkrétního loga se hodnotí podle různých kritérií. Jsou to např. originalita, rozpoznatelnost, zapamatovatelnost, nápaditost, nadčasovost, čitelnost či rozšiřitelnost. Návrhem a vytvářením log se zabývá samostatná část grafických designérů. Jde o náročnou oblast grafického designu, která vyžaduje znalosti z mnoha dílčích oblastí.

Hledáte konkrétní pojem?