MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Buzz

Anglický výraz buzz lze přeložit jako bzukot. A tomu odpovídá i jeho význam ve světě marketingu. Buzz znamená vyvolání “bzukotu”, rozruchu nebo vzrušení okolo značky či produktu. Jde o to, aby se o produktu či značce mluvilo, aby se to šířilo mezi lidmi a dostalo do širokého povědomí. Buzz se také dělí na dva typy.

Buzz – spontánní vs. řízený

Spontánní buzz znamená šíření zpráv bez zapojení marketingového oddělení. Může být jak pozitivní, tak negativní. Výhodou je, že se o produktu dozví spousta lidí prakticky bez nákladů na reklamu, avšak má i to své nevýhody – firma nemá pod kontrolou, jaké informace se šíří.

Řízený neboli cílený buzz je naopak vypracovaný koncept, jak zvýšit povědomí o značce a informace jsou vypouštěny cíleně. Řízený buzz v reklamě se nazývá buzzmarketing a jde o velmi účinnou praktiku.

Hledáte konkrétní pojem?