MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

CATI

Jednou ze zkratek, hojně využívaných v oblasti průzkumu trhu a sběru dat, je CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing. Výzkumné agentury se často uchylují ke sběru dat metodou CATI, tj. telefonického dotazování respondentů a zaznamenávání odpovědí do elektronického zařízení, jelikož jde o finančně dostupnou metodu ve srovnání s různými face2face metodami dotazování.

Službu telefonického dotazování a zaznamenávání odpovědí poskytují zpravidla specializovaná Call centra. Respondentem může být libovolná osoba na základě náhodného výběru, často však dochází k telefonickému dotazování předem domluvených respondentů.

CATI – výhody a nevýhody

Výhodou CATI sběru dat je nízká cena za zpracování, tazatelé totiž nemusí za svými respondenty fyzicky cestovat. Jistou nevýhodou telefonického sběru dat může být nemožnost využití vizuálních prostředků, tj. obrázků, grafů či videozáznamů.

Další metody sběru dat:

Hledáte konkrétní pojem?