MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Decay effect

Ač může být reklamní kampaň sebelepší, musí počítat s tím, že její účinek bude s přibývajícím časem postupně slábnout. A právě tento jev popisuje marketingový pojem decay effect, který se dá přeložit jako „rozpad účinku“. Decay effect tedy popisuje odeznívání účinku reklamy po jejím ukončení či zastavení.

Kdy se objevuje decay effect?

Podle akademických studií dochází rozpadu reklamního účinku během 7-12 týdnů, odborníci z praxe ovšem upozorňují že decay effect přichází dříve, a to v době 2-5 týdnů po ukončení reklamní kampaně.

S pojmem decay effect souvisí například index zapomínání, který vyjadřuje, jak rychle jednotliví příjemci v cílové skupině zapomínají na reklamu. Oba pojmy se také úzce pojí s termínem Ad Awarenss, což je povědomí o reklamě.

Hledáte konkrétní pojem?