MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Event marketing

Event marketing je moderní a netradiční forma marketingu, která slouží k odlišení se od konkurence a zvýšení image. Anglické slovo event se do češtiny překládá jako událost, zážitek či představení. Event marketing je tedy firemní komunikace prostřednictvím naplánovaných akcí či zážitků, které jsou pořádány pro zákazníky, VIP klientelu, novináře či zaměstnance. Event marketing se v českém prostředí označuje také jako „zážitkový marketing“.

Event marketing v praxi

Firemní párty, společenské večírky, veletrhy či různé sportovní aktivity od jízdy na divoké řece až po laser game – to vše spadá pod pojem event marketing. Tento druh marketingu vychází z teorie, že lidé si nejlépe pamatují to, co reálně prožijí. Event marketing tedy musí být dostatečně kreativní, nápaditý a vnímatelný více smysly najednou, aby se jeho tvůrci vyplatil. Kromě originálního prostředí a připraveného programu je pro event marketing typický catering či dávání drobných dárků na rozloučenou.

A k čemu event marketing vlastně slouží? Pomáhá vytvářet dobré povědomí o značce, reaguje na moderní životní styl plný nejrůznějších prožitků a zážitků, je emocionálním komunikačním nástrojem a také zvyšuje přímý kontakt s klienty či zájmovými skupinami.

Hledáte konkrétní pojem?