MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Imprese

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Imprese označuje počet zobrazení reklamního prostoru, nejčastěji banneru. Je třeba si uvědomit, že imprese označuje počet zobrazení, nikoliv počet zhlédnutí. Pokud je reklamní plocha umístěná na méně viditelném místě, např. v patičce nebo v horní liště, uživatel ji ani nemusí zaregistrovat. Vyhodnocovací skript však zaznamenává každou návštěvu webu a zobrazení daného banneru.

Imprese jako marketingový nástroj

Pomocí imprese lze vyhodnocovat účinnost a efektivitu konkrétního reklamního prostoru. Imprese se srovnává s mírou prokliku, na základě čehož lze určit, do jaké míry je reklama poutavá a pro uživatele zajímavá. Pokud je počet impresí vysoký a míra prokliků velmi nízká, svědčí to o neefektivitě reklamního banneru či jiného typu reklamy.

Některé reklamní plochy jsou nakupovány právě s ohledem na míru imprese. Zadavatel reklamy zaplatí zprostředkovateli dohodnutou částku za určitý počet impresí, a to bez ohledu na míru prokliku. Nezáleží tedy na tom, zdali někdo na reklamní banner reálně klikne.