MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Imprese

Imprese označuje počet zobrazení reklamního prostoru, nejčastěji banneru. Je třeba si uvědomit, že imprese označuje počet zobrazení, nikoliv počet zhlédnutí. Pokud je reklamní plocha umístěná na méně viditelném místě, např. v patičce nebo v horní liště, uživatel ji ani nemusí zaregistrovat. Vyhodnocovací skript však zaznamenává každou návštěvu webu a zobrazení daného banneru.

Imprese jako marketingový nástroj

Pomocí imprese lze vyhodnocovat účinnost a efektivitu konkrétního reklamního prostoru. Imprese se srovnává s mírou prokliku, na základě čehož lze určit, do jaké míry je reklama poutavá a pro uživatele zajímavá. Pokud je počet impresí vysoký a míra prokliků velmi nízká, svědčí to o neefektivitě reklamního banneru či jiného typu reklamy.

Některé reklamní plochy jsou nakupovány právě s ohledem na míru imprese. Zadavatel reklamy zaplatí zprostředkovateli dohodnutou částku za určitý počet impresí, a to bez ohledu na míru prokliku. Nezáleží tedy na tom, zdali někdo na reklamní banner reálně klikne.

Hledáte konkrétní pojem?