MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Konverze, konverzní poměr

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Konverze je pojem, který využívá online marketing. Za konverzi se považuje situace, kdy uživatel internetu vykoná na konkrétním webu nějakou akci, kterou si prodejce vytyčil. Konverze souvisí s internetovou reklamou – reklama se snaží přilákat zákazníky na web prodejce a cílem je právě konverze.

Konverze například zahrnuje:

  • koupi/objednání produktu
  • registrace na webu
  • přihlášení se k odběru e-mailů
  • vyplnění dotazníku či ankety
  • „like“ či komentář
  • a další podobné akce

Konverzní poměr ukazuje, kolik lidí kliklo na reklamu, dostali se na web prodejce, a jaké procento z nich uskutečnilo akci neboli konverzi. Pokud je počet zobrazení reklamy velký, ale konverzní poměr nízký, tak je třeba zapracovat na webové stránce s produktem a různými způsoby přimět klienta k vykonání konverze.

Konverze a konverzní poměr souvisí s pojmem CPA (Cost per Action), což je způsob placení za reklamu, kdy zadavatel reklamy platí až v případě, kdy uživatel vykonává předem stanovenou konverzi.