MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

IP adresa

IP adresa je číslo, které jednoznačně identifikuje počítač v síti používající IP, tedy internetový protokol. Má formát čtveřice čísel v rozsahu od 0 do 255, které jsou od sebe oddělené tečkou. Svou IP adresu má každý počítač připojený k internetu a každý počítač má jedinečnou kombinaci čísel.

Pokud má počítač více síťových adaptérů, může mít i více IP adres. Ve firemní síti však mohou být počítače pod jednou IP adresou společného přístupového rozhraní. Proto se počty uživatelů serverů určují podle cookies.

IP adresa a její dělení

IP adresa má tři části, a to adresu sítě, adresu podsítě a adresu počítače. Adresy se dělí do tří tříd, a to A, B a C. IP adresu třídy A mívají nadnárodní společnosti, třídu B mají významné organizace i v České republice a nejpoužívanější jsou IP adresy třídy C.

S pojmem IP adresa souvisí heslo unikátní uživatel.

Hledáte konkrétní pojem?