Jak připravit marketingový plán

Dobrý marketingový plán je jedním z klíčových předpokladů pro úspěch firmy na trhu. Díky němu budete mít pod kontrolou, co se v marketingu dělá a jaký to má přínos pro obchod. Přečtěte si, jak vytvořit kvalitní marketingový plán i pro vaši firmu.

 

Marketingová strategie vrs. marketingový plán

 

Na začátku bude dobré si ujasnit, jaký je rozdíl mezi marketingovou strategií a marketingovým plánem. Marketingová strategie je strategický dokument, který obsahuje veškeré informace o firmě, produktech či službách, konkurenci, vaší filozofii, cílech atd. Dokument, který vám říká kde jste a co udělat pro to, abyste se dostali tam, kam chcete.
Marketingový plán je oproti tomu přehled a harmonogram konkrétních aktivit, jak stanovených cílů dosáhnout. Nejčastěji má podobu tabulky, kde je na ose x časové období a na ose y jednotlivé aktivity, respektive marketingové kanály a nástroje. Podrobný marketingový plán by pak měl zobrazovat nejen aktivity v čase, ale i další velmi důležité údaje, jako například rozpočet, odpovědnosti atd.

 

Z jakého důvodu je marketingový plán potřebný

 

Možná marketingový plán již děláte, ale říkáte mu jinak, třeba harmonogram aktivit nebo soupis činností. Pokud ano, tak jste na dobré cestě. Je totiž provázat marketingové aktivity tak, abyste maximálně využili jejich potenciál. To znamená určit, kdy budete dělat jakou akci, jak na sebe jednotlivé aktivity navazují apod. Například nemá cenu dělat PPC reklamy, dokud neuděláte přesvědčivé vstupní stránky na webu, či nemá cenu připravovat newslettery, dokud nemáte pořádek v databázi zákazníků.
Prostě budete mít přehled o všem, co v marketingu děláte, kdy to děláte, kolik to stojí, kdo je za to zodpovědný a co to ve výsledku přineslo. A tím se dostáváme k tomu, co by nemělo chybět v marketingovém plánu.
Marketingový plán by měl obsahovat veškeré marketingové aktivity, které se chystáte v daném období dělat. Kromě toho by se v plánu měly objevit rozpočty (jak celkový rozpočet, tak částky určené na jednotlivé činnosti), cíle navazující na marketingovou strategii a odpovědnosti, pokud se na výkonu marketingu podílí více lidí.

 

Cíle přinesou možnost měření

 

Hlavní cíle by měly být definovány již v marketingové strategii. V marketingovém plánu by pak měly být konkrétní měřitelné cíle, které na ně navazují. Hlavním cílem může být například zvýšení povědomí o značce. Konkrétními cíli je pak realizace bannerové kampaně v určitém období či získání pěti tisíc nových fanoušků na Facebooku.
Nezapomeňte, že cíle, které si stanovujete, by měly být reálné – tj. dostatečně ambiciózní, ale dosažitelné. Nemá smysl stanovit takový cíl, o němž již nyní s určitostí víte, že jej nelze dosáhnout (je příliš nadsazený), ale ani takový cíl, o němž víte, že ho dosáhnete s minimem úsilí (příliš snadný cíl). Každý cíl by měl být měřitelný a měl by mít určený termín, do kdy má být dosažen. V budoucnu tak budete moci zkontrolovat a jednoznačně zhodnotit, zda jste dosáhli toho, čeho jste chtěli.

 

Sepište všechny aktivity a dílčí úkoly

 

Na každý cíl jsou pak samozřejmě navázány dílčí úkoly. Pokud nepoužíváte žádný z projektových nástrojů nebo aplikací, zaznamenejte si jednotlivé úkoly do seznamu či tabulky. K nim pak přiřaďte kanál či aktivitu, které se týkají, zodpovědnou osobu, termín odevzdání a případně stav, v jakém se úkol momentálně nachází. Rozdělte si úkoly například na online a offline aktivity a přiřaďte je do příslušných kanálů. Například příprava a rozesílka newsletter patří mezi online aktivity do kanálu emailing.

 

Stanovte a rozdělte rozpočet na marketing

 

Předpokládejme, že máte určený roční rozpočet na marketing. V dalším kroku jej rozdělte mezi jednotlivé kanály. U některých kanálů nezapomeňte jen na samotnou aktivitu, ale také například na kredity pro propagaci aktivit (například příspěvky na Facebooku apod.). Zhodnoťte reálně a kriticky finanční možnosti své firmy. Je rozdíl, zda ročně můžete do marketingu investovat tisíce, desetitisíce či miliony. Podle toho volte marketingová opatření, která si můžete dovolit a která pro vás budou prospěšná.

 

Bez lidí to půjde těžko

 

Máte strategii, máte plán, nicméně abyste všechno uvedli v život, potřebujete někoho, kdo bude na jeho realizaci dohlížet, aktualizovat ho v případě potřeby, dělat přehledy o plnění cílů apod. Záleží na tom, zda jste majitelem menší firmy a vše děláte sám nebo pod sebou máte marketingový tým. Pak můžete odpovědnost za jednotlivé aktivity či kanály na jednotlivé osoby, na které bude dohlížet manažer marketingu.
Každý umí něco, respektive nikdo neumí vše. Proto je vhodné, když se nejen při tvorbě marketingového plánu obklopíte lidmi, od kterých získáte nové nápady či zpětnou vazbu na vaše návrhy. Nezapomeňte, že svoje nápady nemusíte konzultovat pouze uvnitř firmy, ale můžete využít profesionály. Chcete pomoct s přípravou marketingového plánu? Nebo začít od píky a vytvořit kompletně novou marketingovou strategii pro vaši firmu? Kontaktujte nás a rádi to s vámi probereme.