MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingový mix 4C

Pojem 4C označuje tzv. marketingový mix, který se skládá ze čtyř složek. Marketingový mix 4C rozpracoval Robert F. Lauterborn, když navázal na dříve vymyšlený marketingový mix 4P. Marketingová strategie by měla podle Kotlera být vymýšlena nikoliv z pozice prodávajícího, ale z pohledu kupujícího.

Marketingový mix 4C zahrnuje tyto kategorie:

  • customer value
  • communication
  • convenience
  • cost to the customer

1. Customer value = užitná hodnota pro zákazníka

Tento pojem souvisí s tím, jakou užitnou hodnotu bude mít produkt z pohledu zákazníka. Customer value nahrazuje v podstatě pojem „product“ v modelu 4P. Podle užitné hodnoty si zákazník vybírá produkty na trhu. V této souvislosti záleží například na cenových nákladech a individuální hodnotě, která plyne z vlastnění a užívání produktu.

2. Communication = komunikace

Místo propagace, kterou uvádí marketingový mix 4P, je v modelu 4C komunikace. Ta je velmi důležitou složkou, neboť podle teorií zákazníci chtějí s firmou komunikovat. Firma by měla dbát na komunikaci se zákazníkem, jelikož díky ní získává představy o užitné hodnotě produktu z pohledu zákazníka.

Nevíte, jak správně komunikovat se svými zákazníky? Obraťte se na nás a my vám pomůžeme!

3. Convenience = pohodlí

Distribuci z modelu 4P zde střídá pohodlí či komfort zákazníka. Tato kategorie v sobě zahrnuje všechny okolnosti, při nichž zákazník získává produkt. Tento nástroj se používá k odstranění bariér a obtíží při získávání produktu zákazníky – spočívá v tom, aby zákazník cítil pohodlí, komfort nebo určité výhody.

4. Cost to the customer = cenové náklady zákazníka

Model 4P počítá s náklady firmy, marketingový mix se naopak orientuje na všechny cenové náklady zákazníka při pořízení produktu. Cenové náklady zákazníka je nutné brát v potaz, jelikož hrají důležitou roli v rozhodování, zda si zákazník produkt koupí či nikoliv.

Marketingový mix 4C úzce souvisí také s pojmem CRM – Customer Relationship Management.

Hledáte konkrétní pojem?