MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Media projekt

Media projekt je oficiální výzkumná metoda, která má za úkol zjišťovat čtenost tiskových titulů a poslechovost rozhlasových stanic. Jedná se o ukazatel, který se využívá hlavně ke zjištění perspektivity daného média s ohledem na umístění reklamy.

Media projekt a metoda CAPI

Tohoto šetření se ročně zúčastní 25 000 osob a využívá se k němu metoda CAPI, tedy dotazování respondentů face-to-face s využitím notebooku. Výsledná data jsou neustále poměrně aktuální, jelikož se aktualizují každého čtvrt roku.

Media projekt je výzkumem, který dnes zajišťují dvě agentury, a sice Median a STEM/MARK. Jeho hlavní výhoda je, že je jednotným a univerzálním měřítkem pro zadavatele reklamy.

Hledáte konkrétní pojem?