MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Microsite

Výraz microsite se používá pro označení malé webové stránky, která je zpravidla věnovaná jen jednomu produktu. Jde o prostředek marketingu.

Microsite slouží často jako doplněk hlavní webové prezentace. Jejím cílem je poskytovat informace zaměřené na konkrétní produkt či služby, ne obsahovat komplexní informace o celé společnosti a všech produktech, jak to dělá hlavní prezentace, například firemní web.

Microsite – úzce zaměřená webová stránka

Oproti běžným webovým prezentacím je microsite rozsahem menší, zaměřená na užší cílovou skupinu, obvykle jednoúčelová a vytvořená pro potřeby jediné kampaně. Mívá jednoduchou navigaci a kreativní grafiku.

Na microsite se uživatel dostane většinou prostřednictvím kliknutí na nějaký reklamní prvek, například banner, použitý v reklamní kampani.

Hledáte konkrétní pojem?