MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

MML-TGI

MML-TGI (Market & Media & Lifestyle – Target Group Index) je výzkum spotřebního a mediálního chování a životního stylu populace určité cílové skupiny. Kontinuální výzkum MML-TGI pracuje se vzorkem 15 000 respondentů ročně. Data se sbírají samovyplňováním dotazníku respondentem i metodou face-to-face a zahrnují přes 300 kategorií spotřebitelských výrobků i služeb a 3000 značek. MML-TGI výzkum se u svých respondentů zaměřuje na nákup a spotřebu, vnímání médií, způsob života, hodnotový žebříček a názory.

MML-TGI a jeho přínos

MML-TGI je významným a všeobecně uznávaným zdrojem údajů v oblasti cíleného marketingu a reklamy, stojí na něm většina komunikačních kampaní. Původně s výzkumem přišla britská společnost BMRB, postupně byla licence udělena různým společnostem v mnoha státech světa. V České republice je MML-TGI licencován agentuře Median. Ta dává data k dispozici každého čtvrt roku za předchozí pololetí.

Hledáte konkrétní pojem?