MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Náklad tištěný

Tištěný náklad znamená celkový počet vytištěných kusu jednoho konkrétního tištěného periodika. Celkový náklad tiskového titulu se odvíjí od cílové skupiny a odhadovaného prodeje. Rozlišují se tzv. vysokonákladové tituly a nízkonákladové tituly.

Mezi vysokonákladové tituly se řadí například bulvární tisk, který je určen pro široký okruh čtenářů. Deníkem s největším nákladem je podle statistik bulvární deník Blesk, který vychází v nákladu 200-350 tisíc kusů. Nízkonákladové tituly naopak cílí na užší a specializované skupiny příjemců a jejich náklad se pohybuje v několika desítkách tisíc kusů. Do této kategorie spadají především tematicky zaměřené časopisy (například na počítače, zahrádkaření, jídlo či automobily).

Tištěný náklad je také důležitým nástrojem pro práci s inzercí, jelikož s množstvím nákladu je úzce spojena cena za inzerci. Tištěné náklady zjišťuje v ČR společnost ABC ČR.

S tištěným nákladem souvisí také pojem prodaný náklad. Ten je vždy nižší, než náklad tištěný a zahrnuje pouze prodané tituly. Tištěný náklad je vyšší než odhadovaná poptávka z toho důvodu, že může nastat nečekaný zájem kupujících ovlivněný aktuálními podmínkami. Dalším pojmem, který souvisí s nákladem je remitenda, což je rozdíl tištěného a prodaného nákladu.

Hledáte konkrétní pojem?