MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Panel

V oblasti marketingového průzkumu se výraz panel využívá pro souhrnné označení všech respondentů, které jsou do daného výzkumu zapojeni. Během výzkumu dochází ke sledování konkrétního chování jednotlivých osob, na základě dlouhodobého zkoumání panelu lze po určité době průzkum komplexně vyhodnotit.

S panely se pracuje v mnoha oblastech marketingu a výzkumu. Známým příkladem je tzv. TV-metr, elektronické zařízení, které shromažďuje informace o sledování u vybraných respondentů. V současné době se TV-metrový panel skládá z více než 1600 domácností.

U marketingových výzkumů, u kterých se s panelem pracuje, jsou často respondenti požádání o vytváření svých vlastních deníků, záznamů, reportů apod. Díky tomu lze výzkum vyhodnotit v různých situacích a v požadovaných intervalech.

Hledáte konkrétní pojem?