MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

POS/POP

Místo prodeje, místo nákupu, to je význam anglické fráze Point of Sale, Point of Purchase, která se skrývá za zkratkami POS/POP. Tato zkratka se používá ve dvojím významu. Jednak označuje právě to, co samotný překlad naznačuje, tedy určité místo, kde dochází k prodeji či nákupu jistého zboží či k nabízení služeb.

POS/POP zákazníka neobtěžuje

V oblasti marketingu se však zkratka POS/POP používá častěji v přeneseném smyslu k označení veškerých reklamních materiálů, které se v místě prodeje nachází. Jde o letáky, panely, informační tabule, reklamní předměty apod., které nalezneme v prodejnách či pobočkách dané společnosti. Jde o důležitý prvek marketingu v místě prodeje, jehož hlavní výhoda spočívá v tom, že pro příjemce není zpravidla obtěžující, naopak ho vítají a jsou za něj vděční.

Hledáte konkrétní pojem?