MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

PR – Public Relations

Termín Public Relations (PR) neboli vztahy s veřejností patří ke klíčovým pojmům v oblasti médií a marketingu. Jako Public Relations bývají označovány techniky a nástroje, jejichž pomocí osobnost, firma či instituce komunikuje s veřejností. Jako Public Relations se také označuje oddělení uvnitř firmy nebo typ komunikační agentury (PR agentura).

Pro PR je charakteristická persvazivní funkce, jelikož cílem PR je ovlivňovat chování, názory a postoje veřejnosti. Nejedná se ovšem o reklamu, ale spíše o dlouhodobé budování pozitivního obrazu.

PR a jeho historie

S pojmem Public Relations přišel ve 20. letech 20. století Edward L. Bernayse, který se zabýval ovlivňováním veřejného mínění a propagandou. Přesto už ve starém Římě či Egyptě se používaly určité nástroje k budování pozitivního obrazu panovníka u veřejnosti.

Public Relations v praxi

Tradičními nástroji PR jsou tiskové konference, tiskové zprávy či tzv. PR články. Public Relations ovšem může být také ve formě emailové komunikace nebo samostatného média (například časopisu).

PR má za úkol posilovat pozitivní obraz firmy či instituce u veřejnosti, a to lze jedině díky využití médií různých typů, které sleduje hodně příjemců – televize přenášejí tiskové konference, v novinách se objevují tiskové zprávy (např. pozvánka na kulturní událost) i placené komerční PR články velebící značku nebo konkrétní produkt.

Chtěli byste mít vlastní tiskové zprávy nebo PR články do médií, ale nevíte, jak je vytvořit? Obraťte se na nás! Ve společnosti key advantage s.r.o. se specializujeme na Public Relations a v této oblasti máme spoustu zkušeností i spokojených klientů.

Hledáte konkrétní pojem?