MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Share

Označení share pochází z angličtiny a znamená podíl, udává se v procentech. V marketingu se používá v několika souvislostech.

Můžeme třeba mluvit o TV share, tedy o podílu na televizní sledovanosti. Jedná se o podíl televizního kanálu či konkrétního pořadu na celkovém odsledovaném čase a počítá se jen z diváků, kteří televizi v dané době sledovali.

Share ve více podobách

Dále může být SOV (Share of Voice), tedy podíl na reklamní sledovanosti, či SOS (Share of Spend), jinými slovy podíl inzerenta, značky či média na reklamních investicích. Pojem share se objevuje také ve spojení SOM (Share of Market), což je podíl inzerenta, značky nebo produktu na celkovém trhu za určité období. Existuje také SOM (Share of Mind), podíl na znalosti značek.

Hledáte konkrétní pojem?