MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Skrytá reklama

Skrytá reklama je souhrnné označení pro takovou reklamu, u níž je obtížné, nebo dokonce až nemožné určit, zda se jedná o reklamu, nebo ne. Skrytá reklama je zakázána prostřednictvím zákona o regulaci reklamy, a je tudíž nelegální. Reklama totiž musí být vždy viditelně označena.

Proč je skrytá reklama zakázaná?

Nebezpečí skryté reklamy můžeme pozorovat hned v několika rovinách. Její dopady mají špatný vliv na poctivé spotřebitele a inzerenty, ale i na samotné médium. Sdělení, které není označeno jako reklamní, působí totiž na spotřebitele ještě výrazněji než to, které přiznává svůj reklamní záměr. A médium jako takové přichází zveřejněním skryté reklamy o peníze, které by za označenou reklamu dostalo.

Přesto, že je skrytá reklama zakázaná, objevuje se všude kolem nás poměrně často. Je totiž velmi náročné ji definovat, odhalit a prokázat. Skrytá reklama bývá občas chybně zaměňována s tzv. product placementem, který je však u nás legální a setkáváme se s ním i u veřejnoprávní České televize.

Hledáte konkrétní pojem?