MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

SPIR – Sdružení pro internetovou reklamu

Profesní sdružení SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) seskupuje subjekty, kteří se pohybují v oblasti internetové reklamy. V současné době sdružuje kolem 60 členů. Členská základna je přitom zastoupena z obou stran: na jedné straně obsahuje zástupce internetových médií, a tedy i poskytovatelů reklamního prostoru, na straně druhé pak zástupce zadavatelů internetové reklamy.

Sdružení pro internetovou reklamu a jeho vznik

Sdružení pro internetovou reklamu SPIR existuje od roku 2000. V roce 2014 došlo k oficiálnímu přejmenování na Sdružení pro internetový rozvoj, zažitá zkratka SPIR zůstala zachována. Hlavním důvodem k přejmenováním byl fakt, že se sdružení v současnosti nezabývá jen reklamou samotnou, nýbrž i obsahem a dalšími oblastmi.

Sdružení pro internetovou reklamu realizuje projekty různého zaměření, např. monitoring návštěvníků internetu NetMonitor či monitoring internetové reklamy AdMonitoring. Dalšími projekty jsou např. AdAudit či odborná konference IAC.

Hledáte konkrétní pojem?