MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Tag on

Anglické slovo „tag“ se překládá jako „visačka, štítek či cedulka“, slovní spojení „tag on“ však znamená „přidat, připojit“. A v marketingové terminologii se pojmem tag on označuje přílepek k televiznímu či rozhlasovému spotu. Tag on je umístěn vždy na konci spotu a opakuje důležité informace, slouží ke zvýšení povědomí o značce či produktu nebo nabádá k akci.

Jak má tag on vypadat?

Tag on má v marketingu svá pravidla. Jde o krátké (zhruba 10 sekundové) sdělení, které by mělo být jednoznačné a výstižné, neboť jeho hlavní funkcí je upoutat pozornost a zvýraznit nabízený produkt či značku. Často je také tag on opakovaný, aby se sdělení opravdu zdůraznilo.

Tag on – příklad

Kdyby naše mediální agentura key advantage s.r.o. vytvořila televizní spot propagující poskytované služby, tak na jeho konci by rozhodně nechyběl tag on neboli přílepek ke spotu. Tag on by vypadal zhruba následovně: „Mediální agentura PROPEOPLE marketing vám pomůže s reklamou! PROPEOPLE marketing = efektivní reklama!“

Hledáte konkrétní pojem?