MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

UFO – Understanding Fifties and Over

Hledáte konkrétní pojem?

Studie Understanding Fifties and Over (UFO) je výzkumný projekt, který se zaměřuje na pochopení cílové skupiny lidí ve věku nad padesát let. Obsahuje data a informace o životním stylu, spotřebním a mediálním chování a podobně, tedy údaje relevantní a důležité pro marketing zaměřený na tuto věkovou skupinu lidí.

Kdo se zabývá UFO?

Výzkum Understanding Fifties and Over provádí OMD UK Group mezi lidmi ve věku padesát let a více. První fáze výzkumu probíhala ve Velké Británii, nyní se koná po celé Evropě. O bližší informace o studii UFO – Understanding Fifties and Over lze požádat na adrese research@omnicommediagroup.com.