MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

UFO – Understanding Fifties and Over

Studie Understanding Fifties and Over (UFO) je výzkumný projekt, který se zaměřuje na pochopení cílové skupiny lidí ve věku nad padesát let. Obsahuje data a informace o životním stylu, spotřebním a mediálním chování a podobně, tedy údaje relevantní a důležité pro marketing zaměřený na tuto věkovou skupinu lidí.

Kdo se zabývá UFO?

Výzkum Understanding Fifties and Over provádí OMD UK Group mezi lidmi ve věku padesát let a více. První fáze výzkumu probíhala ve Velké Británii, nyní se koná po celé Evropě. O bližší informace o studii UFO – Understanding Fifties and Over lze požádat na adrese research@omnicommediagroup.com.

Hledáte konkrétní pojem?