MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

BFU

BFU je česká zkratka, která vzešla z IT slangu, avšak hojně se využívá i v marketingu. Někdy se uvádí, že jde o zkratku slov Běžný Fyzický Uživatel, případně Běžný Franta Uživatel nebo Blbý Franta Uživatel. A lze se setkat i s vysvětlením, že se zkratka užívá pro anglické slovní spojení Bloody Fucking User, volně přeloženo jako úplně blbý uživatel.

BFU si s počítačem zkrátka nerozumí
Pod pojmem BFU se každopádně skrývá uživatel, který pouze kliká myší na všechno, co vidí. Při sebemenším problému píše email nebo volá administrátorovi či na zákaznické centrum. BFU sám o problémech neuvažuje a neřeší je, ale vždy volá, že se „něco pokazilo”. BFU je úplný začátečník, bez širších, natož odborných znalostí.

Hledáte konkrétní pojem?