MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Bigboard

Termínem bigboard se označují venkovní reklamní plochy o rozměrech 9,6×3,6 metrů. Svou velikostí tak tvoří pomyslný střed mezi megaboardem a billboardem. Bigboardy se řadí mezi klasické reklamní nosiče a tvoří důležitou součást marketingového mixu. Patří do velké skupiny venkovní, tj. outdoorové, reklamy. Obvykle se bigboardy umísťují podél cest, umožňují tak velký dosah a díky své velikosti si reklamy tohoto typu všimne velké množství lidí.

Bigboard – reklama cílená na masy

Bigboard bývá upraven tak, aby byl viditelný z velké vzdálenosti a i za špatného počasí a v noci. Umísťuje se proto na vysoké sloupy betonové či kovové konstrukce a bývá osvětlen. Bigboard je vhodným reklamním formátem pro produkty či služby, které mají potenciál zaujmout širokou masu, zpravidla se nepoužívají pro specifické cíle, určené jen vybrané skupině osob.

Hledáte konkrétní pojem?