MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingová kampaň

Marketingová kampaň je koordinovaná série aktivit, které jsou zaměřené na propagaci určitého produktu, služby nebo značky. Tyto aktivity mohou zahrnovat různé marketingové taktiky a kanály, včetně reklamy, sociálních médií, email marketingu, obsahového marketingu a dalších. Cílem marketingové kampaně je zvýšit povědomí o značce nebo produktech, zvýšit prodeje, získat nové zákazníky nebo posílit vztahy se stávajícími zákazníky.

Marketingové kampaně jsou obvykle plánovány a realizovány podle konkrétního časového plánu a s jasnými cíli a měřitelnými ukazateli výkonu (KPI). Každá kampaň by měla mít jasně definovanou cílovou skupinu a jedinečnou hodnotovou nabídku, která je přizpůsobena potřebám a očekáváním této cílové skupiny. Díky tomu je možné lépe zaměřit marketingové aktivity a zvýšit jejich efektivitu.

Vytváření úspěšné marketingové kampaně může být náročné a vyžaduje pečlivé plánování, koordinaci a sledování výsledků. Je důležité pravidelně hodnotit výkonnost kampaně a přizpůsobovat taktiky a strategie podle potřeb trhu a reakcí cílové skupiny. Navíc, úspěšná marketingová kampaň by měla být integrovaná a konzistentní napříč různými marketingovými kanály, aby poskytla jednotný a soudržný zážitek pro zákazníky.

 

Hledáte konkrétní pojem?