MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

ROI – Return on Investment

Máte-li v plánu investovat do reklamy, jistě vás bude zajímat ROI – Return of Investement. Jde o měřítko, vyjadřující návratnost uskutečněných investic a dokáže zadavateli reklamy říci, zda se nákup konkrétního prostoru vyplatil či nevyplatit a v jaké míře.

Při udávání ROI se pracuje s různými hodnotami, někdy je ROI vyjádřeno v procentech, jindy zase přímo v konkrétní měně (korunách, eurech či dolarech). Udané číslo vyjadřuje, kolik vydělala každá koruna, která byla do reklamy vložena. Je také zřejmé, že při nepovedených kampaních mohou ROI hodnoty dosahovat i záporných čísel.

ROI pomůže i při tvorbě dalších kampaní

Závisí na tom, s jakými statistickými jednotkami konkrétní mediální agentura či zpracovatel reportu pracuje. Reálné ROI se po ukončení kampaně také srovnává s původními předpoklady před zahájením kampaně a je užitečnou pomůckou při uskutečňování dalších reklamních kampaní.

Hledáte konkrétní pojem?