MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Mediální agentura

Mediální agentura je organizace, která se specializuje optimalizaci reklamních kampaní v médiích. Mezi její činnosti patří zkoumání cílových skupinplánování zásahu reklamy a její optimalizace. Především se však mediální agentura stará o nákup reklamního prostoru v médiích pro své klienty a zprostředkování vztahu zadavatele reklamy a konkrétního média.

Mediální agentura a její části

Podle marketingových teorií se mediální agentura skládá ze tří klíčových oddělení, které se v angličtině nazývají Media Research (výzkum), Media Planning (plánování) a Media Buying (kupování). Díky souhře všech oddělení by měla mediální agentura nejprve důkladně vyzkoumat, jaké médium je ideální pro danou reklamní kampaň, poté ji naplánovat s ohledem na konkrétní cílovou skupinu, a nakonec nakoupit prostor v médiích za co nejvýhodnější cenové podmínky.

Mediální agentura také pracuje s nejmodernějšími a nejpropracovanějšími analytickými i monitoringovými programy, díky čemuž mohou reklamní kampaně dokonale optimalizovat.

Mediální agentura, která vám opravdu pomůže – to je key advantage s.r.o. Kontaktujte nás a přesvědčte se o kvalitě našich služeb!

Hledáte konkrétní pojem?