MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Afinita

Index vhodnosti konkrétního média pro reklamu či reklamní kampaň – to je afinita. V anglické terminologii se označuje zkratkou TAI neboli Target Affinity Index. Afinita popisuje sledovanost daného média zvolenou cílovou skupinu ve srovnání s obecnou populací („všichni 12+“ nebo „všichni „15+“). Afinita tedy v podstatě popisuje vztah mezi TRP a GRP.

Čím je index vhodnosti neboli afinita vyšší, tím je médium vhodnější pro umístění reklamy. S afinitou tedy pracují reklamní či mediální agentury při plánování reklamní kampaně. V této souvislosti je důležité předem znát, jakou cílovou skupinu bude chtít reklama oslovit.

Jak se počítá afinita?

Afinita se vypočítá tak, že sledovanost v konkrétní cílové skupině (TRP) se vydělí sledovaností v obecné populaci (GRP). Ideální je stav, kdy afinita dosáhne vyššího čísla než 1,00 – to znamená, že sledovanost v konkrétní cílové skupině je větší než v obecné populaci.

Afinita – příklad:

Deník Mladá fronta DNES má pro cílovou skupinu „50-59“ afinitu 1,38. S takovou cílovou skupinou by tedy měli počítat i inzerenti.

Hledáte konkrétní pojem?