MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Analýza trhu

Analýza trhu

Analýza trhu je proces shromažďování a analýzy informací o trhu, na kterém firma působí. Cílem analýzy trhu je lépe porozumět prostředí v kterém společnost působí a poskytnout důležité informace pro informované rozhodování v oblasti marketingu, strategie, řízení a rozvoje podnikání.

Analýza se zaměřuje na víceré klíčové prvky:

  • Poptávka a nabídka produktů a služeb na daném trhu, jaké jsou potřeby a přání zákazníků
  • Trendy daného trhu – rychlost růstu, aktuální chování zákazníků vůči daným službám a produktům, aktuální inovace v daných odvětvích a odhad vývoje do budoucna
  • Demografické charakteristiky cílového trhu (věk, pohlaví, vzdělání a další) které ovlivňují nákupní chování
  • Identifikace rizik a příležitostí které mohou ovlivnit podnikatelské prostředí, nebo mohou být využité k dosažení konkurenční výhody.

Analýza trhu je většinou jedním z prvních kroků tvorby efektivní marketingové strategie a dalšího rozvoje společnosti. Dostatečně hluboká analýza dokáže také odhalit trendy, rizika či příležitosti které společnosti slouží k flexibilnímu a úspěšnému fungování na trhu.

Hledáte konkrétní pojem?