MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Postbuy

Každou mediální kampaň je třeba po jejím ukončení řádně vyhodnotit a vyvodit z ní závěry. Termínem postbuy (nebo také Post Buy či Postbuy Report) se označuje dokument, jehož obsahem je kompletní vyhodnocení proběhlé kampaně, a to včetně srovnání plánů a předpokladů s reálnými cíli.

Postbuy jako potřebný nástroj

Nutno podotknout, že se jedná o důležitou součást každé mediální kampaně. Postbuy přináší totiž důležité informace pro případné budoucí spouštění podobných kampaní. V každé postbuy analýze by měly být sledovány všechny hlavní mediální hodnoty, týkající se plánování i samotného nákupu. Zjišťuje se dosah, počet zhlédnutí, konverze ad.

Odborníci upozorňují, že samotná postbuy analýza by měla být jen jednou z dílčích prvků k vyhodnocení mediální kampaně a že evaluace on-line kampaně i jiných mediálních kampaní by postbuy analýzou neměla končit, musí být sledována i z dlouhodobého hlediska.

Hledáte konkrétní pojem?